De geschiedenis van aandelen

Heb je aandelen in je bezit? Dan is het interessant je eens te verdiepen in de geschiedenis van aandelen. Ook als je van plan bent aandelen te kopen, kan het interessant zijn om je eens te verdiepen in dit onderwerp. Op deze pagina lees je meer over de geschiedenis van aandelen, die erg ver terug gaat.

De aandelen van de Romeinen

De geschiedenis van aandelen gaat vele, vele jaren terug. Deze startte namelijk in de tijd van de Romeinen. De Romeinen kenden het woord ‘aandelen’ niet, maar gaven wel een soort aandelen uit. Dit deden ze om het eigendom van een bepaalde stad of een stuk grond te regelen. Financierde je een project in de tijd van de Romeinen, dan was de kans groot dat je een soort aandelen in je bezit had.

De eerste officiële aandelenuitgifte

De Romeinen werkten met papieren die een beetje op aandelen leken, maar zij noemden deze papieren niet zo. Sterker nog, de eerste officiële uitgifte van verhandelbare aandelen vond pas plaats in het jaar 1606.
De eerste organisatie die verhandelbare aandelen uitgaf, was de Nederlandse VOC. De VOC gaf aandelen uit in Amsterdam om de maritieme activiteiten van de organisatie te kunnen financieren. In feite kwamen de allereerste aandelen van de wereld dus uit Amsterdam.
Oud aandeel

Een voorbeeld van een oud aandeel

Het ontstaan van beurzen

Toen de VOC verhandelbare aandelen uit had gegeven, gingen steeds meer bedrijven dit doen. Daarom ontstond te behoefte aan een plek om de aandelen te verkopen en te kopen, ofwel om de handel van aandelen te regelen. Zo ontstonden er diverse beurzen. Niet alleen in Amsterdam (de AEX), maar ook in Amerika.
De verschillende beurzen zorgden er niet alleen voor dat het mogelijk werd diverse aandelen te kopen en te verkopen, maar zij maakten de handel in aandelen bovendien sneller en efficiënter. Zo werd de aandelenmarkt uiteindelijk groter en groter en groeide de markt van aandelen uit tot het niveau dat we nu kennen.
Eerste beurs

De eerste beurs was te vinden in Amsterdam

Veranderingen door de jaren heen

Aandelen zijn door de jaren heen veel veranderd. Vroeger werden aandelen bijvoorbeeld altijd uitgegeven op naam. Kocht je aandelen van een bedrijf, dan werden deze op jouw naam gezet. Dit betekent dat de rechten van een aandeel altijd aan jouw naam gekoppeld werden.
Uiteindelijk kwam men erachter dat dit toch niet zo gemakkelijk was, simpelweg omdat deze manier van uitgifte het verhandelen van aandelen moeilijker maakte. Daarom hebben we nu geen aandelen op naam meer, maar alleen aandelen aan toonder.
Iets anders wat door de jaren heen veranderd is in de wereld van de aandelen, is dat aandelen niet altijd meer gekoppeld zijn aan stemrecht. Vroeger was dit wel zo. Sterker nog, aandelen werden voornamelijk uitgegeven om het eigendom van een organisatie te regelen. Kocht je een aandeel, dan zat hier altijd stemrecht aan vast.
Tegenwoordig worden aandelen ook uitgegeven om geld te verdienen. Aandeelhouders bemoeien zich vaker niet dan wel met het reilen en zeilen van een organisatie. De meeste aandelen die vandaag de dag worden uitgegeven, hebben dan ook geen stemrecht meer. Aandeelhouders die wel stemrecht hebben, maken hier lang niet altijd gebruik van.