Inflatie en aandelen

Hoeveel geld je verdient met jouw aandelen, is afhankelijk van diverse factoren. Eén van deze factoren is de inflatie. Meer over de relatie tussen inflatie en aandelen, lees je op deze pagina. Zo lees je niet alleen wat inflatie is, maar ook wat deflatie is en hoe de algemene inflatie en de waarde van aandelen met elkaar samenhangen.

Wat is inflatie?

Is er sprake van inflatie, dan is er sprake van een algemene stijging van het prijspeil. Omdat het prijspeil over het algemeen stijgt, kun je met hetzelfde geld minder kopen. Daarom wordt inflatie ook wel geldontwaarding genoemd. Kun je minder kopen met je geld, dan wordt er gesproken over een daling van de algemene koopkracht. Voor consumenten is inflatie dan ook niet bepaald positief.

Wat is deflatie?

Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie. Is er sprake van deflatie, dan neemt de effectieve vraag van producten en diensten af. Daarom kunnen de prijzen van producten en diensten dalen. Door de dalende prijzen van producten en diensten, kun je met 1 euro meer kopen dan voorheen. Hierdoor neemt de koopkracht toe. Voor consumenten is deflatie dan ook positief.

In het kort

  • Inflatie laat de koersen doorgaans stijgen.
  • Deflatie laat de koersen doorgaans dalen.

Inflatie en aandelen: de basisregel

Inflatie en deflatie hebben beide effect op de aandelenmarkten. Dit effect is vrij eenvoudig uit te leggen. Zo heeft inflatie een positief effect op de winstgevendheid van bedrijven en heeft deflatie een negatief effect op de winstgevendheid van een organisatie. Bij inflatie gaat de omzet namelijk omhoog. Hierdoor gaat de koers van een aandeel ook omhoog, net zoals de winst.
Bi deflatie gaat de omzet van een bedrijf naar beneden. Hierdoor gaat de winst niet alleen omlaag, maar de koers van het aandeel van de organisatie ook. Het is hierbij wel belangrijk om te onthouden dat de reële waarde van een aandeel iets anders is dan de nominale waarde. Wanneer de koers van een aandeel even veel stijgt als de inflatie, maak je dus eigenlijk helemaal geen rendement.

Een rekenvoorbeeld

Om de basisregel van inflatie, deflatie en aandelen nog beter uit te leggen, geven we graag een rekenvoorbeeld.
Stel, er is sprake van 10 procent inflatie. Dit betekent dat bedrijf X 10 procent meer omzet binnen kan halen. Deze omzet kan weer doorberekend in de winst, die door de inflatie van 10 procent ook weer 10 procent omhoog gaat. Door de stijgende omzet en winst doet het aandeel van bedrijf X het ook goed. De waarde van het aandeel gaat met 10 procent omhoog.
Is er sprake van 10 procent deflatie, dan gaat de omzet van bedrijf X 10 procent omlaag. Hierdoor daalt ook de winst met 10 procent. Omdat de winst naar beneden gaat, daalt de waarde van het aandeel bedrijf X ook met 10 procent. Kortom, inflatie is goed voor het aandeel van bedrijf X, deflatie is slecht voor de koers van het aandeel.
Natuurlijk liggen de procentuele stijgingen in de inflatie of deflatie, omzet, winst en koers niet helemaal gelijk. Is er sprake van 10 procent inflatie of deflatie, dan wordt dit niet met exact hetzelfde percentage doorberekend in de omzet, winst en de koers van het aandeel van bedrijf X. Wel is er een duidelijke relatie te zien en dit willen we met bovenstaande rekenvoorbeelden aangeven.
Naast inflatie en deflatie wordt de koers van een aandeel immers beïnvloed door de winstcijfers en andere nieuwsberichten rondom het bedrijf!

Het beste scenario voor inflatie en aandelen

Per saldo is het scenario van deflatie het worst case scenario, aangezien de winsten van bedrijven dalen en de waarderingen hierdoor ook lager worden. Het beste scenario voor de aandelenmarkten is het scenario van een lage inflatie. Hier komt namelijk een gematigde winststijging bij kijken. Bovendien horen er bij een lage inflatie hoge waarderingen op de aandelenmarkten.