Wat zijn preferente aandelen?

Als aandeelhouder kun je in het bezit zijn van preferente aandelen. Maar wat zijn dit precies voor aandelen en welke voordelen brengen deze speciale aandelen met zich mee? Je leest het op deze pagina.

Preferente aandelen: een korte introductie

Preferente aandelen geven de aandeelhouder diverse extra rechten. Deze rechten worden ook wel voorkeursrechten genoemd. Heb je preferente aandelen in je bezit, dan krijg je bijvoorbeeld altijd dividend als de andere aandeelhouders nog geen dividend hebben ontvangen. Je hebt een bepaalde voorrangspositie.
Verder brengen preferente aandelen enkele interessante voordelen met zich mee. Deze voordelen worden kort beschreven in onderstaande alinea’s.

Een vast percentage aan dividend

Een belangrijk voordeel van preferente aandelen, is dat deze aandelen altijd een vast percentage aan dividend hebben. Ook als het bedrijf in kwestie niet zo goed heeft gepresteerd, krijgen de aandeelhouders met preferente aandelen dit vaste percentage aan dividend uitgekeerd. Preferente aandelen bieden de aandeelhouder dan ook meer zekerheid dan standaard aandelen.

Voorrang bij een faillissement

Zoals al eerder vermeld, hebben aandeelhouders met preferente aandelen altijd voorrang op de andere aandeelhouders binnen een organisatie. Dit is niet alleen het geval bij een standaard uitkering van gelden, maar ook bij een faillissement. Als een bedrijf failliet gaat, worden eerst de schuldeisers betaald. Als alle schuldeisers betaald zijn en er nog geld over is, staan de aandeelhouders met preferente aandelen als eerste in de rij.
Zij krijgen nu nog een bepaald bedrag uitbetaald. Pas als zij allemaal hun geld hebben gehad, zijn de standaard aandeelhouders aan de beurt. Heb je een groot aantal preferente aandelen? Dan sta je als eerste in de rij bij een faillissement, direct achter de schuldeisers. Heb je wat minder aandelen, dan sta je verder in de rij. Jouw positie in de rij wordt namelijk bepaald door het aantal aandelen dat je hebt.

Meer stemrecht

Tot slot kan een preferent aandeel meer stemrecht hebben dan een standaard aandeel. Dit is niet altijd het geval, maar bij veel preferente aandelen wordt er wel extra stemrecht toegekend.
Dat je meer stemrecht hebt als aandeelhouder met preferente aandelen, kan erg interessant zijn. Stel, de organisatie wordt mogelijk overgenomen. Er is al een overnamebod gedaan, maar jij staat hier niet achter. Omdat je meer stemrecht hebt dan andere aandeelhouders door je preferente aandelen, kun je je stem luider laten horen in de aandeelhoudersvergadering. Zijn de andere aandeelhouders met preferente aandelen het met je eens, dan kunnen jullie de overname samen tegenhouden.
Of preferente aandelen inderdaad meer stemrecht geven, verschilt per organisatie. Als je aandelen koopt, kun je in de officiële documenten van jouw aandelen lezen of dit bij jou wel of niet het geval is. Wel profiteer je bij het kopen van preferente aandelen in ieder geval van de eerdergenoemde voordelen.