Wat is een obligatie?

Een obligatie is een financieel product waarmee een belegger geld kan lenen aan een uitgevende entiteit. In ruil krijgen geldschieters rente uitbetaald. Dit wordt ook wel ‘couponrente’ genoemd. Simpel gezegd, is het een vorm van lenen. De koper van een obligatie is per definitie een kredietgever. Het uitgeven van obligaties is een van de mogelijkheden voor bedrijven om zichzelf te financieren. Over het algemeen moet het na verloop van tijd worden terugbetaald op een vooraf afgesproken datum. Tot die datum ontvangt de obligatiehouder (geldgever) vaste rentebetalingen. Uitgevende entiteiten kunnen bedrijven, steden of zelfs nationale overheden zijn.

Wat u moet weten over obligaties?

Enkele sleutelwoorden zijn belangrijk om te begrijpen met betrekking tot obligaties. Drie belangrijke begrippen zijn: coupon, vervaldatum en a pari.

Coupon:

De coupon (of couponrente) is de rentevoet, die door de uitgevende entiteit wordt betaald. Een obligatie van € 1.000,- met een coupon van 5% betaalt bijvoorbeeld € 50,- per jaar uit. Het woord coupon is afkomstig uit de tijd dat obligaties daadwerkelijk een papieren coupon hadden die aan de betaling kon worden geconverteerd.

Vervaldatum:

Dit is de vooraf overeengekomen datum waarop de obligatie moet worden terugbetaald. Doorgaans worden ze gezien als producten met een laag risico. De rentebetalingen en vervaldata worden van tevoren vastgesteld, waardoor het een stabiele en voorspelbare bron van inkomsten wordt. De enige uitzonderingen hierop zijn wanneer hij niet wordt aangehouden tot het einde van de looptijd, of wanneer de uitgevende partij faillissement aanvraagt.

A pari:

De nominale waarde is ‘a pari’ als deze gelijk is aan de huidige koers. De nominale koers is het bedrag dat aan de obligatiehouder wordt betaald op de vervaldatum. Stijgt de rente meer dan die van de obligatie? Dan wordt hij onder pari verhandeld. De huidige koers ligt dan onder de nominale waarde. Wanneer de nominale waarde onder de huidige prijs ligt, wordt deze verhandeld tegen een premie. Dit wordt boven pari genoemd. Is de beurskoers gelijk aan die van de obligatie, dan praat men over ‘a pari’.

Staatsobligaties en bedrijfsobligaties

Afhankelijk van de uitgevende entiteit, looptijd, rente en risico zijn er verschillende opties. Over het algemeen zijn ze op te delen in twee categorieën:

Staatsobligaties

Overheden gebruiken vaak dit middel om geld te genereren. Ze gebruiken deze methode om uitgaven zoals wegen, scholen, bruggen of andere infrastructuur te financieren. Voor bepaalde landen kan de kosten van een (onvoorspelde) oorlog ook de noodzaak vereisen om geld in te zamelen. Ze worden beschouwd als langetermijninvesteringen. De looptijd is vaak 10 jaar of langer.

Bedrijfsobligaties

De opbrengsten die bedrijven hiermee genereren worden vaak gebruikt om te investeren, zodat een bedrijf kan groeien. Door obligaties uit te geven, kunnen bedrijven bijvoorbeeld onroerend goed en uitrusting kopen en winstgevende projecten uitvoeren. Het extra inkomen kan ook worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling of om werknemers in dienst te nemen. Bedrijven hebben doorgaans meer geld nodig dan de gemiddelde bank kan bieden. Dit probleem kan opgelost worden door beleggers in de gelegenheid te stellen om geld uit te lenen. Bedrijfsschuld kan variëren van extreem veilig tot zeer riskant.

Verschillende soorten obligaties

Naast obligaties met een vaste aflossingsdatum en een vaste rentevoet zijn er de volgende speciale varianten:

Eeuwig lopende obligaties

Deze hebben geen vaste einddatum en het kan zijn dat ze nooit worden terugbetaald.

Converteerbare obligaties

Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze worden omgezet in aandelen van dezelfde onderneming.

Obligaties met variabele rente

Deze variant, ook wel ‘Floating rate note’ genoemd, hebben een variabele rentevoet.

Ondergeschikte obligaties

Indien de uitgevende entiteit failliet gaat, worden deze obligaties pas uitbetaald nadat alle andere obligaties zijn terugbetaald. De risico’s en opbrengsten zijn relatief hoog.

Meer weten?

Bezoek het kenniscentrum van DEGIRO voor verdere uitleg over hoe te beleggen in obligaties. Hierin komen de volgende punten ook aan bod.

  • Verschillende soorten obligaties
  • Hoe de prijs van een obligatie wordt bepaald
  • De voordelen en risico’s van obligaties
  • Hoe u obligaties kunt kopen via DEGIRO

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft ook niet als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Auteur: Ron Smid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *